logo
 
 
 
 
PARANTAMISESTA
 

Parantamisessa / parantumisessa on kyseessä kaaoksen muuttaminen järjestykseksi, epätasapaino tasapainoksi. Parantajan kautta virtaava "informaatio", energia, pyrkii luomaan hoidettavassa täysjärjestyksen, tasapainon. Tämä energiavirta etenee samansuuntaisesti hoitajan ja hoidettavan välillä pienellä aikaviiveellä ja läpäisee kaikki tunnetut esteet ja toimii satojen kilometrien päähän vieläpä valikoidusti. Se ei ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan ja tämä mahdollistaa kaukoparannuksen.
 
Henkiparantaminen on maapallon vanhin ja yleisin hoitomuoto. Siinä yhdistyvät maailman vanhimmat ja oman, uuden aikamme tiedot ja taidot. Tärkeää on sairauden todellisen syyn, sen varsinaisen aiheuttajan selville saaminen, sillä vain näin saavutetaan pysyviä tuloksia.
 
Puhdas ja tasapainoinen energiakenttä on terveen ihmisen luonnollinen olotila ja häiriöt tunnistetaan oireina, kiputiloina, "sairauksina". Hoitotulokset kertovat parantajasta enemmän kuin vaikeatajuiset ja mystiset viitteet. "Jalat maassa ja sydän taivaissa" on hyvä neuvo niin apua hakevalle kuin hoitajallekin.
 
Paraneminen on itsesäätelyä ja hoito antaa sysäyksen tälle prosessille. Jos apua hakeva käsittää energiahoidon samaksi kuin lääkkeiden ottamisen, voi siitä tulla suuri pettymys, sillä sairaus viestii myös muutoksen välttämättömyydestä. Se ei koskaan voi olla oikotie, eikä parantaja voi ottaa kantaakseen ja tehtäväkseen sitä, mistä itse olemme vastuussa.
 
Hoito sopii kaikenikäisille ja se soveltuu kaikkien sairauksien hoitoon itsenäisenä, taikka toista hoitomuotoa tukevana terapiana. Se voi myös avata paranemisen tien silloin kun sairauden syytä ei lääketieteellisesti voida saada selville, taikka silloin kun mitkään lääkkeet eivät tuo helpotusta.
 

EETTISET SÄÄNNOT
 
Eettisten sääntöjen tarkoituksena on luoda parantajalle selkeät suuntaviivat joiden puitteissa toimia. Ne ovat myös periaatteita, joihin parantaja sitoutuu, ja näin toimiessaan hän rakentaa jalustaa luottamukselle ja arvostukselle tekemäänsä työtä kohtaan.
 

1. Parantajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.
 
2. Parantajan suhde asiakkaaseen on kunnioittava ja luottamuksellinen. Parantaja ei saa käyttää hyväkseen asiakkaan luottamusta manipuloimalla hänen mieltään ja ohjaamalla hänen ratkaisujaan. Parantaja ei saa käyttää hyväkseen asiakastaan taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai millään muulla tavoin.
 
3. Parantaja kunnioittaa ja hoitaa asiakastaan parhaan kykynsä mukaan riippumatta siitä, mikä asiakkaan elämänkatsomus, kansallisuus, sukupuoli tai jokin muu vastaava tekijä on.
 
4. Parantaja ei aseta itseään muiden yläpuolelle vaan on tasavertainen muiden kanssa. Hän käyttäytyy vastuullisesti ja esimerkillisesti niin työssään kuin yksityiselämässäänkin.
 
5. Parantajan on tunnettava omat rajansa ja rajoituksensa ja ohjattava asiakkaansa tarvittaessa muiden terveydenhuollon ammattilaisten hoitoon.
 
6. Parantajan on tunnettava rajansa ja rajoituksensa omaa kokonaisvaltaista terveyttään silmällä pitäen ja tarvittaessa hakeuduttava hoitoon.
 
7. Parantajan työn perusta on kunnioitus niin omaa itseään kuin asiakastaankin kohtaan. Parantajan työhön kuuluu myötätunto, kyky kuunnella ja antaa asiakkaalle aikaa. Parantajan työ on kokonaisvaltaista. Hän ei hoida vain oiretta vaan etsii ongelman aiheuttajan. Parantaja neuvoo ja tukee asiakkaansa omia pyrkimyksiä eheytymisen ja tasapainon saavuttamiseksi.
 
8. Parantaja kunnioittaa muiden hoitoalan ammattilaisia ja heidän taitojaan eikä arvostele niitä.
 
9. Parantaja ei lupaa eikä takaa paranemista, hän pyrkii siihen. Hän ei tee diagnoosia eikä käytä mitään koululääketieteen hoitotoimenpiteitä. Hän ei kehota asiakasta lopettamaan jo aloitettua muuta hoitoa tai terapiaa. Hän ei kehota asiakasta lopettamaan lääkärin määräämää lääkitystä.
 
10. Parantaja ei ole koskaan täysin valmis, sillä hänen tehtävänsä on kehittyä ihmisenä ja henkisenä olentona. Parantajan on ymmärrettävä ja sisäistettävä se, ettei hän itse paranna, vaan että hänen kauttaan parannetaan.
 

Lähde: www.katrinaberg.net
 
Pia Wikström
puh. 0400 828 765
pia.wikstrom[at]arabianranta.com